درباره پوشپاک

 
شرکت پوشپاک یکی از توزیع‌کنندگان و تولیدکنندگان موفق در صنعت اسپان‌باند، چاپ اسپان‌باند و کاور می‌باشد که با بهره‌گیری از کادر فنی متخصص و مدیریتی مجرب در راستای رفع نیازهای داخلی و خارجی در حال فعالیت است.

هدف ما ارتقاء و بهبود سطح کیفی محصولات و خدمات در راستای جذب رضایت مشتریان محترم و ارتقاء جایگاه منطقه‌ای و جهانی ایران در این صنعت است که این مهم تنها با تحقیق، توسعه و تلاش‌های بی وقفه ما از یک سو و رضایت و حمایت مصر‌ف‌کنندگان از سویی و همکاری شرکاء تجاری از سوی دیگر با توکل و امید به خداوند متعال قابل دسترسی می‌باشد.

دست در دست هم دهیم به مهرمیهن خویش را کنیم آباد

BUY NOW